โรงงานภาคตะวันออก มีแนวทางอย่างไร เพื่อรับมือ COVID-19

       จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงงานภาคตะวันออก (Eastern Factory) หลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงงานชลบุรี (Chonburi Factory), โรงงานระยอง (Rayong Factory), โรงงานฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Factory) รวมไปถึงผู้ประกอบการภาคตะวันออก ต่างต้องหาแนวทางปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองสอดคล้องกับภาวะทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า New Normal ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่มีการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น การใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม การลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด เพื่อรักษาสภาพคล่อง หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ปรับตัวรองรับ New Normal ก็จะเสี่ยงต่อการดำเนินกิจการ และไม่สามารถแข่งขันได้ ประเทศไทยนั้นมีสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ – อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง – อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร – อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ – อุตสาหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรมดิจิทัล – อุตสาหกรรมการแพทย์ – อุตสาหกรรมท่องเที่ยว – อุตสาหกรรมยานยนต์ –…

Read more