วิธีการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ณ ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์มักจะเกิดจากความเสียหาย หมดอายุการใช้งาน ไม่ต้องการใช้งานแล้ว จึงกลายเป็น “ขยะอิเล็กทรอนิกส์”  ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ถือเป็นสารพิษอันตราย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ฯลฯ ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ หากชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี หรือมีวิธีการทำลายไม่เหมาะสม อาจจะก่อให้เกิดปัญหาส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นสูง จึงต้องมีแนวทางหรือวิธีการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  • ไม่ควรทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนกับขยะทั่วไป รวมทั้งไม่เผา ฝังดิน อาจทำให้สารอันตรายจากอุปกรณ์เหล่านั้น ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย
  • ควรทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามสถานที่ที่กำหนด เช่น การนำไปทิ้งยังสถานที่หรือจุดรับทิ้งสินค้าอันตราย […] Continue Reading

รับทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา เป็นผู้ให้บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  รับทำลายอุปกรณ์มือถือ รับทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม รับซื้อซาก-รีไซเคิล โดยอาศัยทีมงานที่มากประสบการณ์และขั้นตอนวิธีการการทำลายอย่างเหมาะสม ถูกวิธี มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะได้รับการทำลายที่ปลอดภัยทั้งข้อมูล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม