โรงงานภาคตะวันออก

       จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงงานภาคตะวันออก (Eastern Factory) หลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงงานชลบุรี (Chonburi Factory), โรงงานระยอง (Rayong Factory), โรงงานฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Factory) รวมไปถึงผู้ประกอบการภาคตะวันออก ต่างต้องหาแนวทางปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองสอดคล้องกับภาวะทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า New Normal ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่มีการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น การใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม การลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด เพื่อรักษาสภาพคล่อง หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ปรับตัวรองรับ New Normal ก็จะเสี่ยงต่อการดำเนินกิจการ และไม่สามารถแข่งขันได้

ประเทศไทยนั้นมีสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
– อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
– อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
– อุตสาหกรรมการเกษตร
– อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมการแพทย์
– อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมยานยนต์
– อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
– อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องจักรกล

ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและได้รับผลกระทบ ทำให้ผู้ประกอบการต่างก็หาวิธีรับมือเพื่อทำให้ธุรกิจของอยู่รอดดังนั้นในยุคของการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น มีการปรับรูปแบบการขายโดยขายช่องทางออนไลน์มากขึ้น นำเสนอสินค้าและบริการผ่านสื่อโซเชียล ทำการตลาดออนไลน์ อาจจะเป็นอีกช่องทางที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงวิกฤตโควิด-19

          —————————————————

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรก และบริการ

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

www.kasetthaibrand.com
เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร