บริการถ่ายเอกสาร Print เอกสาร ถ่ายแบบแปลน ทั้งแบบสี-ขาวดำ / ขาว-ไข www.bmcdigitalprint.com โดย บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

บริการภายในเว็บไซต์ www.bmcdigitalprint.com 

บริการพริ๊นท์ – Scan – Copy แบบแปลน A1/A10

– Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที

– เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

– เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)

– ขายกล่องใส่แบบ A1 – A2

– พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล

 

 

บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

– Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที

– เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

– เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)

– ขายกล่องใส่แบบ A1 – A2

– พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล


THINK QUALITY THINK BMC

สนใจติดต่อ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : 842 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 (ใกล้ๆ ซอยพัฒนาการ 22, จุดสังเกตุ ตึกสีเขียวอ่อน)
เบอร์ติดต่อ :
+66 2319 1133
+66 2319 0040-41
+6681 3581610-12
+668 6330 0370
+668 6330 0372
อีเมล : bmcthailand@gmail.com, info_bmcthailand@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.bmcdigitalprint.com
bmccopy.thailandpocketpages.com
www.bmccopy.com